• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Wytwórczość opakowań przynależy do czynności znacznie bardziej skomplikowanych. Na rynku wyróżnia się różnorodne rodzaje zapakowań. Do najbardziej znanych należą opakowania z tektury, szkła oraz metalu. Tektura powstaje przez sprasowanie kilkunastu warstw masy papierniczej. Do wyrobu takiej masy używa się włókna ścieru drzewnego oraz makulatury. W ten sposób powstanie gotowa tektura, jaka jest w następnej kolejności dostarczana do firm zajmujących się produkcją opakowań tekturowych. Przy produkcji opakowań ze szkła pomocny jest piasek i stłuczka. Podlegają one procesowi uszlachetniania. Dopiero potem jest możliwe produkowanie opakowań szklanych. Wiele odbywa się oczywiście w hucie. Odważa się tam odpowiednio dobrane surowce. Gdy już otrzyma się gotowy zestaw transportuje się go do odpowiednich zbiorników. Potem następuje topienie szkła w niesłychanie wysokiej temperaturze, innymi słowy stopienie uzyskanej wcześniej mieszanki. Kiedy uzyska się w ten sposób masę jednorodną wolno przystąpić do formowania. Nadaje się masie odpowiedni kształt oraz schładza się. Przydaje się też plastik i tworzywa sztuczne – Rynek tworzyw sztucznych. W ten sposób zdobyć wolno butelkę czy słoik, jaki nadaje się do sprzedaży.

Categories: Inne

Comments are closed.