• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Fundamentalnym sposobem zwiększenia kapitału jest inwestowanie. Każdy kto postanawia inwestować, ma obowiązek dysponować pewną ilością prywatnych bądź obcych środków finansowych. Inwestorem może być osoba fizyczna, jak oraz osoba prawna, wyrażana przez wszystkich uczestników rynku – Internacjonalizacja MŚP. W praktyce oznacza to, że są w stanie być to: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, oraz państwo. W zależności od przedmiotu inwestowania wyróżnić wolno inwestycje rzeczowe, których kluczowym celem jest pomnażanie majątku trwałego, inwestycje finansowe, dzięki którym można lokować kapitał. W tego rodzaju inwestycjach można wyróżnić także podmioty, jakimi są inwestorzy rzeczowi i finansowi. Główni zgłaszają popyt na kapitał, drudzy zaś gotowi są go udostępnić inwestorom rzeczowym. Z tego względu występuje pomiędzy nimi precyzyjny związek, który w wielu przypadkach pożąda udziału pośrednika.

Categories: Biznes

Comments are closed.